Handicapridning

Handicapridning

Blokhus-ridecenter er af Region Nordjylland godkendt til hanicapridning.Dette betyder at der kan ydes vederlagsfri fysioterapi til personer med fysiske handicap. Vedlagsfri fysioterapi tilbydes ifølge lægehenvisning.


Ridefysioterapien varetages af ridefysioterapeut Lisbeth Rasmussen og Claus R. Jensen.


FØLGENDE HANDICAPGRUPPER ER OMFATTET AF ORDNINGEN AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI.

Medfødt eller arvelig lidelse i form af f.eks blødersygdom, cystisk fibrose, knogleskørhed, muskelsvind, rygmavsbrok, spastisk lammelse, Spielmeyer-Vogts syndrom m. fl.

Erhvervede neurologiske lidelser som f.eks. polio, dissemineret sclerose, muskelsvindsygdomme, parkinsonisme, para-/tetraplegi, følger efter polyradiculitis, og andre neuropatier samt vaskulært betingede neurologiske lidelser (apopleksi m.fl.)

Fysiske handicap som følge af ulykke herunder para-/tetraplegi efter læsion af rygmaven, større amputationer etc.

Nedsættelse af led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtlidelser som f.eks. kronisk leddegigt, psoriasisgigt Mb.Bechterew m.fl.


Ridefysioterapien tilrettelægges nøje efter den enkeltes handicap, træningsbehov og forudsætninger.

Der trænes evt. specielle fysioterapeutiske øvelser, som forstærker ridningens gavnlige effekt.


Selve ridningen foregår på hold med få deltagere under sikre og betryggende forhold. Der er ofte en hjælper som trækker hesten, eller en bagrytter, som kan støtte hvis man ikke selv kan holde balancen. Ridningen foregår ude i naturen så ofte som vejret tillader dette.


Ridning er sjov motion, som træner mange muskelgrupper samtidig med at det giver mange gode oplevelser. Det giver øget livsglæde, at færdes i naturen og større selvtillid at få samspillet mellem dyr og mennesker til at lykkes.

Når man rider, er man nød til at følge hestens bevægelser, hvilket gør at næsten alle muskelgrupper bliver aktiveret.


Ridning styrker b.la. motorik, balance, koncentration, kropsbevidsthed, virker tonusregulerende, bækken-bundstrænende, afslappende for spasticitet, kontrakturforebyggende, koordinationstrænende, det øger blodcirkulationen, vejrtrækningen er sansestimulernende og bedrer fordøjelsen m.m.


Hesten reagerer på vores følelser, hvilket stimulerer den empatiske evne og får ofte rytteren til at åbne op. Ridning giver desuden socialt samvær og samtale, som er et vigtigt aspekt.


Gennem hestens bevægelser opnås:

Bedre balance og motorik

Forbedring af gangmønster og koordination

Afspænding af spændte muskler

Forbedret sansemotorik

Bedre hoved og kropskontrol

Øget muskelstyrke

Øget psykisk velvære


Vi tilbyder også specialridning til personer, der ikke umiddelbart har tilknytning til de tidligere nævnte grupper. Dette kan både foregå som ene undervisning og i små grupper af 2-3 personer.


Kontakt os for at høre hvilke tilbud, vi kan tilbyde dig i forhold til dine behov.